Czy możliwe jest spalenie tłuszczu z jednego miejsca?